dr Michał Piekarski

Instytut Filozofii

 
Katedra Teorii Poznania

 

stanowisko:

profesor uczelni

 

E-mail:  m.piekarski@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

_________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 2003-2007 - filozofia, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Magisterium

 • 2007 - filozofia, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, "Transcendentalna     wykładnia Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina" (promotor: prof. dr hab. Marek Maciejczak)

Doktorat

 • 2010 - filozofia, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, "Ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem" (promotor: prof. dr hab. Marek Maciejczak)

 

KARIERA ZAWODOWA

Praca zawodowa

 • 2011-2013 - Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych
 • od 2012 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział     Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii

Pełnione funkcje

 • od 2009 - Kwartalnik filozoficzny KRONOS - członek redakcji
 • od 2013 - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • filozofia języka
 • teoria poznania
 • fenomenologia
 • filozofia podmiotu

Publikacje

Artykuły

 • Intencjonalność w Traktacie Wittgensteina, Studia Philosophiae Christianae   45(2008)2, 191-209.
 • Wittgenstein versus Freud: terapia filozoficzna a terapia psychoanalityczna, Kronos 3(2010), 147-160.
 • Dwa prawa. Dialektyka języka w platońskim „Gorgiaszu”, Kronos 4(2011), 184-193.
 • Fenomenologiczny projekt Ludwiga Wittgensteina, Studia Philosophiae  Christianae 48(2012)2, 87-108.
 • Kapitalizm, protestantyzm i Trójca Święta, Kronos 4(2012), 193-206.
 • Od analizy do morfologii. Przyczynek do rozważań nad filozoficzną metodą Ludwiga Wittgensteina, w: Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, vol.1 (2012), 239-248.
 • Jaką fenomenologią była fenomenologia Ludwiga Wittgensteina, (w druku).

Recenzje

 • Od filozofii świadomości do krytyki kultury, Kronos 2(2011), 306-308. (rec. A. Półtawski, Po co filozofować?, Warszawa 2010).
 • Przywłaszczenie, przebóstwienie i zbawienie. O "Teologii niemieckiej", (rec. Teologia niemiecka, tłum. P. Augustyniak, Warszawa 2013), (w druku).

Tłumaczenia

 • Ludwig Wittgenstein, Rush Rhees, Rozmowy o Freudzie, Kronos 3(2010), 161-167.
 • F. Scott Scribner, Subtelna materia intersubiektywności w "Podstawie prawa     naturalnego" Johanna Gottlieba Fichtego, (w druku).

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty

 • Konferencja „Umysł jako model świata” zorganizowana przez Wydział Filozofii     Chrześcijańskiej UKSW dnia 7.12.2007 roku. Temat referatu: „Intencjonalność języka  w Traktacie logiczno – filozoficznym Ludwiga Wittgensteina”.
 • Konferencja „Świadomość i przedmiot” zorganizowana przez Wydział Filozofii     Chrześcijańskiej UKSW  dnia 05.12.2008 roku. Temat referatu: „Struktura i  gramatyka. O zwrocie Wittgensteina w kwestii obrazowania świata przez język”.
 • Konferencja „Język i myślenie” zorganizowana przez Wydział Filozofii  Chrześcijańskiej UKSW dnia 04.12.2009. Temat referatu: „Przestrzeń języka jako  przestrzeń myślenia w filozofii Wittgensteina w latach 1929-1931”.
 • Konferencja „Filozofia wobec nauki: idee, projekty stanowiska” zorganizowana przez Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki Instytutu Filozofii i Socjologia PAN dnia 17.01.2011. Temat referatu: „Od analizy do morfologii. Przyczynek do rozważań nad metodą Wittgensteina”.
 • Konferencja „Platona Gorgiasz. Interpretacje – inspiracje – recepcja” zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW dnia 12.10.2011. Temat referatu: „Dwa prawa. Dialektyka języka w platońskim Gorgiaszu”.
 • Konferencja "Jedna czy wiele fenomenologii? Fenomenologia w filozofii współczesnej" zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu  Gdańskiego w dniach 26-27.09.2013. Temat referatu: "Jaką fenomenologią była  fenomenologia Ludwiga Wittgensteina?".
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach