Studia Philosophiae Christianae - czasopismo naukowe IF

 StVdia 

 Philo- 

 sophiae 

 Christ- 

 ianAe 

 

Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem (do 2010 r. był to półrocznik) ukazującym się od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej.

Czasopismo otrzymało 11 pkt. w najnowszej ocenie parametrycznej czasopism MNiSzW (lista B) z 9 grudnia 2016 roku.

Artykuły publikowane są głównie w języku polskim, a także w językach kongresowych.

 

 

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Anna Latawiec

Zastępcy redaktora naczelnego

prof. dr hab. Anna Lemańska; ks. dr hab. Jan Krokos, prof. UKSW

Sekretarze Redakcji

dr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW; ks. dr hab. Grzegorz Bugajak, prof. UKSW

 

 

Adres Redakcji

Studia Philosophiae Christianae
Instytut Filozofii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

(budynek nr 23, pok 302)

 

E-mail:  spch@uksw.edu.pl 

Strona czasopisma: 

 https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch 

 

 

wydane numery SPCh do kupienia w Wydawnictwie UKSW -    LINK  


 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach