Badania naukowe

Tematy badań naukowych zrealizowanych w roku 2016 przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii:

 • Rudymenty polskiej filozofii logicznej. Część II: Niepublikowana korespondencja filozoficzno-logiczna I. M. Bocheńskiego i J. Salamuchy
 • Struktura bytu w «Summa contra gentiles» św. Tomasza z Akwinu
 • Rola i znaczenie cnót politycznych we współczesnych debatach obywatelskich
 • Przyrodnicza i filozoficzna problematyka genezy życia
 • Preferencje i wartości
 • Problem poznania w nauce i filozofii
 • Źródła powinności działania w kontekście rozumienia moralności
 • Język i poznanie. Poznawcze elementy komunikacji językowej
 • Konkluzywność wnioskowań przez analogię
 • Polityka – kultura – religia. Prawomocność ostatecznych uzasadnień w debacie publicznej
 • Epistemologiczno-etyczna analiza efektu Knobe’a
 • Etyczne implikacje performatywnej funkcji języka
 • Problematyka filozoficzna w «De daemonibus» (De mało, q. 16) Tomasza z Akwinu
 • Spór z inferencjalizmem o charakter myślenia i działania

*

Tematy badań naukowych zrealizowanych w roku 2015 przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii:

 • Filozofia przyrody a współczesne problemy nauk przyrodniczych
 • Rudymenty polskiej filozofii logicznej. Niepublikowane pisma filozoficzno-logiczne o. J. M. Bocheńskiego
 • Zwrot teologiczny fenomenologii francuskiej
 • Religijne i laickie uprawomocnienia postaw obywatelskich, politycznych i kulturowych. Studium historyczno-hermeneutyczne
 • Tomaszowa koncepcja «esse» w Komentarzu do «Liber de causis» - Źródła sporu o rozumienie istnienia na Uniwersytecie Paryskim w XIII wieku
 • Tłumaczenie i opracowanie traktatu «Adversus Hermogenem» Tertuliana
 • O. F. Bednarskiego «Dedukcja generalnych norm moralnych z prawa naturalnego». Analiza krytyczna
 • Racjonalność poznania intuicyjnego w filozofii Platona i Arystotelesa
 • Sposób uzasadniania tez w metafizyce klasycznej
 • Rola języka norm i wartości w kształtowaniu się tożsamości moralnej
 • Problematyka cnót w Quaestiones disputate de virtutibus Tomasza z Akwinu i jej kontynuacja w XV i XVI wiecznej etyce polskiej
 • Jana Burydana komentarz do «Etyki nikomachejskiej»
 • Metodologia badań fenomenologicznych
 • Czy działania mogą być normatywne?
 • Etyczne implikacje performatywnej funkcji języka
 • Tomasza z Akwinu koncepcja umysłu – między Arystotelesem a Augustynem
 • Nauczanie etyki na pierwszym etapie edukacyjnym
 • Analiza pojęcia części w tekstach Gottfrieda Wilhelma Leibniza
 • Filozofia F. Nietzschego w interpretacji Y. Ledure’a
 • Wykorzystanie performatywnej funkcji języka w dyskursie publicznym na przykładzie sporu o legalizację związków partnerskich
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach