Nominacja dla publikacji pracownika IF WFCh

Projekt "Forum Logicum"

Grant NCN dla pracownika IF

Z radością informujemy, że dr Michał Piekarski, pracownik Instytutu Filozofii, znalazł się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 1 i na zrealizowanie badań wstępnych w ramach projektu pt. "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" otrzymał finansowanie w wysokości 5445 zł. Gratulujemy!

Studia podyplomowe "Filozofia i etyka"

O IF WFCh w "Filozofuj!" (nr 2, 2017)

O Instytucie Filozofii WFCh można przeczytać w bieżącym numerze czasopisma "Filozofuj!" (nr 2 (14) z 2017). Zapraszamy do lektury.

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla kierunków studiów prowadzonych w IF WFCh

Z wielką radością informujemy, że 3 kierunki studiów prowadzonych w Instytucie Filozofii WFCh: Filozofia I stopnia; Filozofia II stopnia (po raz drugi); Filozofia III stopnia (doktoranckie) otrzymały certyfikaty "Studia z Przyszłością" przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj więcej »

Subskrybuje zawartość