Granty NCN dla pracowników IF WFCh

logo Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że pracownicy Instytutu Filozofii WFCh, dr hab. Witold Płotka i dr Wojciech Rostworowski uzyskali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu NCN OPUS 14:Czytaj więcej »

Przekład i opracowanie średniowiecznego traktatu dokonane przez absolwentów ATK/UKSW

Traktat Tomasza Suttona "De esse et essentia" w tłumaczeniu ks. Piotra Korduli wraz ze wstępem dr. Dawida Lipskiego i przedmową prof. Mieczysława Gogacza. Szersze informacje: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/2018/brt/de_esse_et_essentia.htmCzytaj więcej »

Certyfikaty "Studia z Przyszłością" dla Filozofii

W trzeciej edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością" kierunek studiów prowadzonych w IF WFCh: Filozofia II stopnia uzyskał akredytacyjny certyfikat jakości. Dodatkowo kierunek Filozofia II stopnia otrzymał certyfikat specjalny "Laur Innowacji" przyznawany kierunkom studiów za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.Czytaj więcej »

Nowa publikacja pracowników IF WFCh: A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, "Etyka a fenomen życia"

Informujemy o ukazaniu się nowej publikacji pracowników Instytutu Filozofii WFCh: P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E. Podrez, Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2017, ss. 271.

Czytaj więcej »

Pracownicy IF w liceum w Cieszynie w ramach projektu Forum Logicum

Uczniowie z Cieszyna poznawali szereg aspektów świata filozofii, logiki i teorii argumentacji. Debata: "Czy można pogodzić liberalizm i sprawiedliwość?", prowadzona przez prof. Roberta Piłata, z udziałem prof. Korduli Świętorzeckiej, prof. Rafała Kozubskiego i dr. Lucjana Wrońskiego była podsumowaniem siedmiu spotkań Forum Logicum, w którym uczestniczyli młodzi z cieszyńskiego KLO. Czytaj więcej »

Studia podyplomowe "Filozofia i etyka"

Subskrybuje zawartość