ks. dr Dariusz Kucharski

Instytut Filozofii

Sekcja Filozofii Przyrody
Katedra Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych

 

stanowisko:

adiunkt

 

E-mail:  dkucharski@poczta.onet.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

 

_______________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia
 • 1985-1991 - studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi
 • 1990-1991 – Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1994-2002 - studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Magisterium
 • 1991 – magister teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie pracy: Chrystologia św. Pawła według Listu do Kolosan 1,15-20 (promotor: ks. dr Eugeniusz Szewc)
Doktorat
 • 2002 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy: Spór o przedmiot poznania. T. Reida krytyka podstaw filozofii G. Berkeleya (promotor: prof. dr hab. Jan Czerkawski; recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Judycki, ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec)
 
KARIERA ZAWODOWA
Praca zawodowa
 • od 2002/2003 - wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (historia filozofii)
 • 2006-2008 - wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów Conv. w Łodzi (antropologia filozoficzna, wykład monograficzny)
 • 2008-2009 - wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu (wstęp do filozofii)
 • od 2002/2003 - wykładowca w Instytucie Teologicznym w Łodzi (historia filozofii, filozofia Boga, filozofia bytu)
 • 2008-2009 - wykładowca w studium podyplomowym w Łodzi, organizowanym przy współudziale Wydziału Filozoficznego KUL (historia filozofii)
Pełnione funkcje
 • 2002-2012 - prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
 • od 2002/2003 - przedstawiciel WSD w komitecie organizacyjnym łódzkiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • od 2002/2003 - dyrektor biblioteki WSD w Łodzi
 • od 2003/2003 - członek zespołu redakcyjnego Łódzkich Studiów Teologicznych
 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 •  
Publikacje

Artykuły

 •  
Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty
 •  
Konferencje zorganizowane
 • od 2002/2003 wszystkie edycje łódzkiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • 2002-2010 doroczne międzynarodowe konferencje naukowe organizowana wspólnie przez WSD i Katedrę Historii Języka Polskiego i Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ
 • Sesja naukowa współorganizowana przez WSD w Łodzi i Instytut Pamięci Narodowej nt. Kościół Rzymskokatolicki w Łódzkiem w okresie duszpasterzowania biskupa Michała Klepacza (1947 – 1967), 12-13.05.2004
 • Zorganizowane wspólnie przez WSD, Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi oraz Politechnikę Poznańską X Seminarium Problemowe Wirtualnej Organizacji Działań nt. Etyka współdziałania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym. 15-16.12.2005
 • Sympozjum współorganizowane przez WSD i Sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski nt. Psychologiczno-pastoralne aspekty małżeństwa i rodziny, 18-19.09.2006
 • Sesja naukowa organizowana przez WSD w Łodzi nt. Oblicza Tradycji, 07.11.2009
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach