Nowe publikacje pracowników IF WFCh

  • Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska, Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Liber Libri, Warszawa 2016.

więcej: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/29-grzybowski

  • Jarosław Janowski, Zagadnienia istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych, Liber Libri, Warszawa 2016.

więcej: http://www.liberilibri.pl/ksiazki/item/28-janowski#o-ksi%C4%85%C5%BCce

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach