Rekrutacja

 REKRUTACJA NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

ZOSTAŁA ZAKOŃCOZNA

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/431

 

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA W KOLEJNYM ROKU AKADEMICKIM!