Nasi Mistrzowie

Ks. bp prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005)

Skierowany na studia specjalistyczne na KUL, przeszedł wszystkie stopnie naukowej kariery aż do stanowiska profesora zwyczajnego. Wykładał - na KUL-u, w WSD w Łodzi i na ATK - metafizykę, teodyceę, filozofię religii. Papież Jan XXIII bullą z 20 maja 1963 r. powołał ks. dr. Bohdana Bejze do godności biskupiej. Konsekracja biskupia miała miejsce w katedrze łódzkiej 1 września 1963 r. Jako swoje hasło biskupie przyjął on słowa: Ad gloriam Dei et pacem in terris.

Inny nurt działalności Księdza Biskupa to popularyzacja nauki Soboru Watykańskiego II, którego był uczestnikiem. Propagowanie idei soborowej odnowy wyrażało się na licznych płaszczyznach: religijnej, naukowej i popularyzatorskiej, przez sympozja, odczyty, kazania. Ksiądz Biskup był członkiem Senatu ATK (od 1969 r.), prowadził seminaria magisterskie i doktoranckie. Dorobek naukowy bp. Bejze jest imponujący: ponad 320 pozycji autorskich, ok. 70 tomów prac zbiorowych, zredagowanych i serii wydawniczych. Najważniejsze z serii to: Studia z filozofii Boga, W nurcie zagadnień posoborowych, Chrześcijanie oraz Dialogi o Bogu i kulturze.

Bardzo ważna była działalność Księdza Biskupa w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Biskup pracował m.in. w Komisjach ds. KUL, Seminariów Duchownych, Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II. Był przewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej, uczestniczył w Kongresach Międzynarodowych w Filadelfii (1976), w Rzymie (1976 i 1980). Za swoją działalność naukową i popularyzatorską otrzymał wiele nagród przyznanych przez instytucje naukowe i społeczne.

wiecej zob.: http://www.bu.kul.pl/ks-bohdan-bejze-1929-2005-sylwetka,art_11154.html

 

Ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec CSsR (ur. 1930)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach