ks. dr Roman Tomanek

Instytut Filozofii

Sekcja Logiki i Metodologii Nauk
Katedra Metodologii Nauk

 

stanowisko:

starszy wykładowca

 

E-mail:  r.tomanek@uksw.edu.pl  

 Dydaktyka i konsultacje (link USOS) 

________________________________________________________________________________________

 

WYKSZTAŁCENIE

Studia

 • 1976-1978 - studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze
 • 1978-1981 - studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie – (baccalaureatus in sacra teologia)
 • 1983-1986 - studia na Wydziale Filozoficznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

Magisterium

 • 1986 - magister filozofii chrześcijańskiej w zakresie logiki,  Ch. Hartshorne’a analiza logiczna ontologicznego argumentu św. Anzelma (promotor – prof. dr hab. Edward Nieznański) – ATK - Warszawa

Doktorat

 • 2001 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii – logiki i metodologii nauk: Formalizacje ontologicznego argumentu św. Anzelma w języku rachunków modalnych: (promotor – prof. dr hab. Edward Nieznański, recenzenci ks. Prof. dr hab. Mieczysław Lubański, prof. dr hab. Mieczysław Omyła) – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


KARIERA ZAWODOWA  

Praca zawodowa

 • 1986-1992 – wykłady z teorii poznania w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze
 • 1989–1992 – dyrektor Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów M.N. w Markowicach
 • 1992–1998 – wykłady z logiki i metodologii  nauk w WSD Księży Salezjanów w Łodzi
 • 2003-2008 - wykłady z logiki i teorii poznania (WSD Towarzystwa Chrystusowego - Poznań - Col. Bobolanum)
 • od 2002 – wykłady zlecone z logiki, filozofii Boga i filozofii przyrody w WSD Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze, (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 1992-1999 - asystent w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii  Chrześcijańskiej ATK
 • 1999-2001 - asystent w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii  Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
 • 2001-2013 - adiunkt w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie
 • od 2013 - starszy wykładowca w Katedrze Logiki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie

Pełnione funkcje

 • 1993–2002 – sekretarz redakcji Studia Philosopiae Christianae
 • 1998–2006 sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • od 2003 - członek Rady Wydziału - przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych
 • 2007-2012 - Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • 2008-2012 -  Przewodniczący Komisji do Spraw Socjalnyuch UKSW
 • od 2013 - sekretarz Rady WFCh

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych

 • od 1998 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauk

Nagrody

 • 2008 - nagroda Rektora za pracę organizacyjną na UKSW
 • 2011 - nagroda Rektora UKSW

 

PRACA NAUKOWA I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY

Kierunki badań

 • teoria mnogości
 • logiki modalne, zastosowania logik modalnych do filozofii
 • współczesne ujęcia ontologicznego argumentu św. Anzelma na gruncie logik modalnych
 • logiki filozoficzne, a zwłaszcza logika epistemiczne i ich zastosowania do filozofii

Publikacje 

Książki

 • U podstaw analizy filozoficznego dyskurrsu z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza, Wyd. UKSW, Warszawa 2010 (razem z E. Nieznański, K. Świętorzecka)

Artykuły

 • Refleksje o Radykalnej Ortodoksji Johna Milbanka. Sprawozdanie z Konferencji Belief and Metaphysics. Granada 2006, Studia Philosophiae Cristianae, 2(2007), 226 -233 (razem z P. Mazanka)
 • Curriculum vitae Profesora Edwarda Nieznańskiego, w: W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje (Red. Jan Krokos, Kordula Świetorzecka, Roman Tomanek), Wyd. UKSW, Warszawa 2008, 15-23
 • Ontological engineering versus metaphysics, w: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2011, edited by Ryszard S. Romaniuk, Proc. of SPIE Vol. 8008, 800803  2011 SPIE · CCC code: 0277-786/11/$18 · doi: 10.1117/12.905443, Proc. of SPIE Vol. 8008 800803-1
 • Modeling intelligent agent beliefs in a card scenario, w:Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2012, edited by Ryszard S. Romaniuk, Proc. of SPIE Vol. 8454, 845428
 • Jakiej logiki potrzebuje współczesna teologia? Sprawozdanie z dyskusji na VIII Kongresie Teologów  Polskich po wykkładzie J. Dadaczyńskiego, w: VIII Kongres Teologów Polskich, Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji, Poznań 2012

Publikacje redagowane

 • Ksiądz Józef Iwanicki kapłan i metodolog filozofii. Dzieła wybrane. (Red. Edward Nieznański, Roman Tomanek), Wyd. UKSW, Warszawa 2007
 • W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje (Red. Jan Krokos, Kordula Świetorzecka, Roman Tomanek), Wyd. UKSW, Warszawa 2008

Recenzje

 • K. Świetorzecka, Odwzorowani w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy, SPCh 1(2008), 213-215

Konferencje zorganizowane

 • 15-16.01.2009; UKSW Warszawa, W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kontynuacje. W 70 rocznicę urodzin prof. dra hab. Edwarda Nieznańskiego

Kongresy, sympozja, konferencje – wygłoszone referaty

 • 23.03.2007; Zakład Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Filozofia a śmierć, referat: Problematyka śmierci w filozofii Józefa M. Bocheńskiego
 • Oblicza filozofii XVII wieku, KUL 18-19 września 2007; referat: Z dziejów logiki XVII wieku. Wybrane teorie logiczne XVII wieku w badaniach ks. Marcelego Molskiego
 • 13-14.10.2010, UKSW Warszawa, Przyrodoznawstwo - Filozofia -Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, referat: Racjonalność przekonań religijnych
 • 18-19.11.2011,  Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański, O wiedzy Boga, referat: Relacja wiedzy Boga do czasu według Paula Weingartnera

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone |
Informacja o ciasteczkach